photograph

Våra samarbetspartners

Vi har ett mycket gott samarbete med en rad företag.
De utmärks alla av professionalism, lång erfarenhet och
hög kvalitet.

Hus och Grönska, trädgårdsdesign Hasselfors Garden, kvalitetsjordar Nacka Schakt AB Bertils Stenarbeten AB Stångby Plantskola HB Trädmästarna AB, arborister S:t Eriks AB, mark- och stenprodukter Linds service AB

Hög kvalitet

Trädgårdsbyggarna har funnits sedan 1992.
Vi är ett välkänt företag i Nacka, Värmdö och Saltsjöbaden, där vi utför den absoluta merparten av våra arbeten. Du kan alltid lita på att våra projekt är professionellt utförda. Vi anställer utbildade trädgårdsmästare och använder växter från de bästa plantskolorna. Vi är även medlemmar i STAF, Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund.

Nyanläggning

Vi hjälper dig med både stora och små förändringar av din trädgård. Vi går tillsammans med dig igenom de strukturer som behövs. Sedan ser vi till att schaktning, stenarbeten och planteringar av trädgårdens små och stora växter görs så att du får den trädgård du vill ha.

Skötsel

Vi sköter om din trädgård så att du kan ägna din tid åt att njuta av den. Vi tar fram ett skötselkontrakt som löper från vår till höst så att du alltid kan lita på att gräsmattan är klippt, rabatterna rensade och urnorna vattnade. Vi gör också punktinsatser som beskärning, häckklippning, storstädning höst och vår, slyröjning och trädgårdsröjning inför husförsäljning.

Design

Vi ritar den trädgård du vill ha, alltifrån enkel idéskiss till färdiga planteringsritningar med kompletta växtförslag.

Vinterunderhåll

Under vintern ser vi till att gångvägar och trappor i ditt bostadsrättsområde eller vid din villa är plogade och sandade. Vi använder både maskiner och handskottar och har full beredskap vardag som helg. Våra kontrakt för vinterunderhåll löper från november till april.

Trädfällning och stubbfräsning

Vi beskär, hamlar och fäller stora träd på trånga och svåråtkomliga platser och utför även stubbfräsning.

Inför vårt första möte

Förbered gärna vårt första besök genom att ta fram tomtkarta och skissa litegrann på egna idéer till trädgården.

Här följer några boktips för inspiration.
Perenner av Björn och Marie Hansson, Trädgårdens Natur av Lotte Möller, Utanför staden - parker i Stockholms förorter av Thorbjörn Andersson samt nya Trädgårdens rum av Christel Kvant och Heidi Palmgren. En hel del tips finns också i trädgårdstidningar som Allt om Trädgård.